Strona internetowa korzysta z plików Cookies zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Cookies. Możesz określić indywidualnie warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej szczegółów znajdziesz w polityce Cookies.
This website uses cookie files in accordance with the principles defined by the Cookie Policy. You can set individual terms of storing and accessing cookie files with the help of your browser settings. You will find more details in the Cookie Policy.

Nowy aparat RTG do obrazowania 3D Klinika Ursynów!

Tryb obrazowania endodontycznego w aparatach Planmeca ProMax® 3D

Przykładowe obrazy kliniczne Planmeca ProMax® 3D Clasic

Zadzwoń i się umów: Klinika Ursynów: 22 643 57 69

* Klinika Ursynów nie ma umowy w ramach Funduszu NFZ wszystkie wizyty są odpłatne wg cennika.

Cennik procedur stomatologicznych

Procedury stomatologiczne z podziałem według działów stomatologii
Procedura Cena Specjalizacja
101b. Pierwszorazowe badanie pacjenta30Stomatologia zachowawcza
102a. Porada lekarska50Stomatologia zachowawcza
102b. Wizyta adaptacyjna (dzieci do zab. z podtlenkiem azotu)35Stomatologia zachowawcza
102c. Wypisywanie recepty lub zaświadczenia50Stomatologia zachowawcza
104. Znieczulenie miejscowe lub przewodowe40Stomatologia zachowawcza
111a. Amputacja mortalna miazgi w zębie mlecznym80Stomatologia zachowawcza
111b. Dewitalizacja miazgi z opatrunkiem100Stomatologia zachowawcza
111c. Otwarcie komory zęba30Stomatologia zachowawcza
111d. Ekstyrpacja miazgi - 1 kanał40Stomatologia zachowawcza
111e. Udrożnienie kanału - 1 kanał45Stomatologia zachowawcza
111f. Udrożnienie kanału narzedziami maszynowymi - 1 kanał80Stomatologia zachowawcza
111g. Udrożnienie kanału ultradźwiękami - 1 kanał120Stomatologia zachowawcza
111h. Rewizja leczenia kanałowego - 1 kanał50Stomatologia zachowawcza
111j. Tymczasowe wypełnienie kanałowe - 1 kanał40Stomatologia zachowawcza
111k. Ostateczne wypełnienie kanałowe - ząb 1-kanałowy80Stomatologia zachowawcza
111l. Ostateczne wypełnienie kanałowe - ząb 2-kanałowy120Stomatologia zachowawcza
111m. Ostateczne wypełnienie kanałowe - ząb 4-kanałowy180Stomatologia zachowawcza
111o. Opatrunek (fleczer)50Stomatologia zachowawcza
111p. Pokrycie perforacji amalgamatem60Stomatologia zachowawcza
111q. Pokrycie perforacji preparatam MTA100Stomatologia zachowawcza
111r. Usunięcie mas zgorzelinowych - 1 kanał25Stomatologia zachowawcza
111ł. Ostateczne wypełnienie kanałowe - ząb 3-kanałowy160Stomatologia zachowawcza
117. Wypełnienie amalgamatowe110Stomatologia zachowawcza
119a. Wypełnienie standardowe mat. Kerr lub (Twinky Star)110Stomatologia zachowawcza
119b. Wypełnienie standardowe mat. Charyzma133Stomatologia zachowawcza
119c. Wypełnienie standardowe mat. Gradia Direct160Stomatologia zachowawcza
119d. Wypełnienie standardowe mat. Fuji Triage115Stomatologia zachowawcza
120a. Wypełnienie mat. Kerr (duży ubytek)120Stomatologia zachowawcza
120b. Wypełnienie mat. Charyzma (duży ubytek)150Stomatologia zachowawcza
120c. Wypełnienie mat. Gradia Direct (duży ubytek)175Stomatologia zachowawcza
120d. Wypełnienie mat. Fuji Triage (duzy ubytek)125Stomatologia zachowawcza
120e. Wypełnienie złożone (glasjonomer + kompozyt)185Stomatologia zachowawcza
122a. Odbudowa korony - mat. Kerr175Stomatologia zachowawcza
122b. Odbudowa korony mat. Charyzma210Stomatologia zachowawcza
122c. Odbudowa korony mat. Gradia Direct235Stomatologia zachowawcza
124a. Formówka i kształtka15Stomatologia zachowawcza
125a. Impregnacja lapisem (1 ząb)30Stomatologia zachowawcza
142. Odpis z karty pacjenta5Stomatologia zachowawcza
201a. Badanie i konsultacja protetyczna100Protetyka stomatologiczna
201c. Wizyta kontrolna75Protetyka stomatologiczna
204. Znieczulenie miejscowe lub przewodowe40Protetyka stomatologiczna
204b. Wypełnienie tymczasowe - opatrunek50Protetyka stomatologiczna
205a. Wykonanie korony tymczasowej80Protetyka stomatologiczna
205b. Wykonanie korony tymczasowej - kompozytowej150Protetyka stomatologiczna
209a. Wykonanie korony lanej porcelanowej na stopie Wiron870Protetyka stomatologiczna
210. Wykonanie korony porcelanowej na stopie Ag+Pd1250Protetyka stomatologiczna
214. Wykonanie korony porcelanowej na stopie Au+Pt2000Protetyka stomatologiczna
215b. Wykonanie korony porcelanowej PROCERA1600Protetyka stomatologiczna
215c. Wykonanie korony całoceramicznej na ZrO2000Protetyka stomatologiczna
220a. Wykonanie wkładu K-K indyw. na trzonowce - Wiron500Protetyka stomatologiczna
220b. Wykonanie wkładu K-K indyw. (złożony) na trzonowce - Wiron590Protetyka stomatologiczna
221. Wykonanie wkładu K-K indyw. na pozostałe zęby - Wiron450Protetyka stomatologiczna
224a. Tymczasowe osadzenie korony20Protetyka stomatologiczna
225a. Osadzenie wkładu K-K na cemencie50Protetyka stomatologiczna
225b. Osadzenie korony na cemencie30Protetyka stomatologiczna
227. Zdjęcie korony100Protetyka stomatologiczna
228. Zdjęcie mostu 1-punkt100Protetyka stomatologiczna
229. Naprawa korony, mostu kompozytem (1 punkt)50Protetyka stomatologiczna
230. Naprawa korony, mostu porcelanowego (1 punkt)250Protetyka stomatologiczna
237. Ustawienie zęba w leczeniu metodą natychmiastową120Protetyka stomatologiczna
238. Wykonanie płyty protezy z materiału Steelon80Protetyka stomatologiczna
239a. Ustalenie zwarcia konstrukcyjnego na wzornikach150Protetyka stomatologiczna
239b. Wykonanie przebudowy zwarcia - wypełninie kompozytowe175Protetyka stomatologiczna
243. Podścielenie protezy350Protetyka stomatologiczna
247. Wykonanie protezy szkieletowej1500Protetyka stomatologiczna
251. Naprawa protezy (1 element lub sklejenie)120Protetyka stomatologiczna
253. Wykonanie protezy całkowitej górnej lub dolnej1300Protetyka stomatologiczna
255a. Wykonanie licówki kompozytowej280Protetyka stomatologiczna
255b. Wykonanie licówki całoceramicznej1800Protetyka stomatologiczna
263. Wykonanie protezy całkowitej z met. płytką podniebienną1450Protetyka stomatologiczna
265. Wykonanie wzmocnienia siatką do protezy całkowitej300Protetyka stomatologiczna
269. Wykonanie wkładu z włókna szklanego450Protetyka stomatologiczna
275. Wykonanie mostu na włóknach szklanych (1 korona)900Protetyka stomatologiczna
276. Wykonanie mostu na włóknach szklanych (2 korony)1300Protetyka stomatologiczna
277. Wykonanie odudowy Onlay/Inlay kompozytowy700Protetyka stomatologiczna
278. Wykonanie odudowy Onlay/Inlay ceramiczny1500Protetyka stomatologiczna
301a. Badanie i konsultacja chirurgiczna (porada do 30min)80Chirurgia stomatologiczna
301b. Badanie i konsultacja chirurgiczna100Chirurgia stomatologiczna
303. Znieczulenie miejscowe lub przewodowe40Chirurgia stomatologiczna
306a. Usunięcie zęba mlecznego z korzeniami zresorbowanymi80Chirurgia stomatologiczna
307a. Usunięcie zęba mlecznego z korzeniami niezresorbowanymi100Chirurgia stomatologiczna
310. Chirurgiczne usunięcie zęba180Chirurgia stomatologiczna
311. Chirurgiczne usunięcie zęba zatrzymanego400Chirurgia stomatologiczna
315a. Łyżeczkowanie zębodołu20Chirurgia stomatologiczna
316a. Szycie rany30Chirurgia stomatologiczna
316b. Założenie opatrunku chirurgicznego (spongostan)30Chirurgia stomatologiczna
317. Usunięcie szwów (zabieg wykonany poza Kliniką)40Chirurgia stomatologiczna
318. Zmiana opatrunku lub sączka (zabieg wykonany poza Kliniką)40Chirurgia stomatologiczna
320a. Zamknięcie wejścia do zatoki szczękowej200Chirurgia stomatologiczna
323. Nacięcie ropnia wewnątrzustnie100Chirurgia stomatologiczna
324. Nacięcie ropnia zewnątrzustnie120Chirurgia stomatologiczna
325. Wycięcie kapturka dziąsłowego100Chirurgia stomatologiczna
326. Wycięcie guzka tkanek miękkich (małego)100Chirurgia stomatologiczna
327. Wycięcie guzka tkanek miękkich (dużego)300Chirurgia stomatologiczna
331. Zlecenie badania histopatologicznego200Chirurgia stomatologiczna
333. Operacja torbieli małej200Chirurgia stomatologiczna
334. Operacja torbieli dużej500Chirurgia stomatologiczna
337. Podcięcie wędzidełka120Chirurgia stomatologiczna
345. Przepłukanie kieszonki dziąsłowej30Chirurgia stomatologiczna
354a. Premedykacja wziewna - podtlenek azotu (pierwsze 0,5 h)75Chirurgia stomatologiczna
354b. Premedykacja wziewna - podtlenek azotu (następne 0,5 h)45Chirurgia stomatologiczna
355. Maseczka do podtlenku azotu25Chirurgia stomatologiczna
358. Hemisekcja zęba150Chirurgia stomatologiczna
401b. Konsultacja ortodontyczna (pierwsza)100Ortodoncja
401c. Wizyta konsulatacyjno-informacyjna CLEAR ALIGNER100Ortodoncja
402. Wyciski na aparat75Ortodoncja
403. Wizyta kontrolna korekta aparatu80Ortodoncja
408. Wykonanie płytki Schwarza- łuk + 2 klamry600Ortodoncja
409. Wykonanie aparatu blokowego550Ortodoncja
411. Wykonanie aparatu Stockfischa650Ortodoncja
412. Wykonanie aparatu Frankela730Ortodoncja
414. Umieszczenie śruby trójkierunkowej140Ortodoncja
415. Umieszczenie śruby zawiasowej95Ortodoncja
415a. Umieszczenie śruby dodatkowej45Ortodoncja
417a. Wykonanie szyny nagryzowej akrylowej500Ortodoncja
417b. Wykonanie szyny zgryzowej400Ortodoncja
418. Naprawa aparatu120Ortodoncja
419. Znieczulenie miejscowe lub przewodowe40Ortodoncja
420a. Zaplanowanie leczenia ortodontycznego100Ortodoncja
420b. Opracowanie zdj. telemetrycznych150Ortodoncja
421a. Założenie aparatu stałego metalowego - 1 łuk1700Ortodoncja
422a. Aktywacja aparatu stałego - 1 łuk200Ortodoncja
422b. Aktywacja aparatu stałego - 2 łuki250Ortodoncja
425. Zalecenie maski twarzowej700Ortodoncja
427. Wykonanie płytki retencyjnej600Ortodoncja
428. Założenie łuku retencyjnego500Ortodoncja
428a. Wykonanie płytki termoformowalnej500Ortodoncja
430a. Założenie aparatu stałego ceramicznego - 1 łuk2500Ortodoncja
431. Wizyta kontrolna z płytką retencyjną + łuk retencyjny80Ortodoncja
432a. Założenie zamka metalowego (awaria)50Ortodoncja
432b. Założenie zamka porcelanowego (awaria)80Ortodoncja
432c. Założenie zamka szafirowego (awaria)90Ortodoncja
432d. Założenie zamka samoligaturującego metalowego (awaria)100Ortodoncja
432e. Założenie zamka samoligaturującego porcelanowego (awaria)140Ortodoncja
433. Założenie aparatu stałego - zamki szafirowe - 1 łuk2900Ortodoncja
436. Wizyta kontrolna ap. stałego zam. szafirowe (1 łuk)250Ortodoncja
437. Wizyta kontrolna ap. stałego zam. szafirowe (2 łuki)320Ortodoncja
438. Wizyta kontrolna 1 łuk zam. metalowe 1 łuk zam. szafirowe280Ortodoncja
440. Załażenie aparatu MIOFunkcyjnego500Ortodoncja
441a. Założenie aparatu stałego samoligaturującego - 1 łuk2200Ortodoncja
441b. Założenie aparatu porcelanowego samoligaturującego - 1 łuk2900Ortodoncja
441c. Wizyta kontrolna ap. samoligaturujący - 1 łuk250Ortodoncja
441d. Wizyta kontrolna ap. samoligaturujący - 2 łuki320Ortodoncja
441e. Założenie aparatu stałego bezniklowego - 1 łuk2200Ortodoncja
441f. Wizyta kontrolna ap. bezniklowego - 1 łuk250Ortodoncja
441g. Wizyta kontrolna ap. bezniklowego - 2 łuki320Ortodoncja
442. Założenie EXPANDERA700Ortodoncja
443. Założenie ROTATORA450Ortodoncja
444. Założenie TWIN FORCE1600Ortodoncja
445. Założenie TRANSFORCE750Ortodoncja
446. Założenie TWIN BLOCK1200Ortodoncja
447. Założenie PENDULUM600Ortodoncja
448. Założenie zapory kolcowej dla języka250Ortodoncja
449. Założenie korektora zgryzu50Ortodoncja
450. Założenie poskramiacza języka50Ortodoncja
451. Założenie RIKANATORA450Ortodoncja
452. Założenie mikroimplantu ortodontycznego500Ortodoncja
453. Szyna ochronna na aparat100Ortodoncja
454. Założenie aparatu strzałkowego stałego1700Ortodoncja
455. Załaożenie aparatu TANDEM1200Ortodoncja
456. Zdjęcie aparatu stałego (1 łuk)250Ortodoncja
460. Planowanie leczenia CLEAR ALIGNER450Ortodoncja
461. 1 set (3 szyny góra lub dół) CLEAR ALIGNER800Ortodoncja
462. Założenie separacji (dla pacjentów z poza kliniki)50Ortodoncja
501a. Konsultacja periodontologiczna100Periodontologia
501b. Konsultacja periodontologiczna plus plan leczenia120Periodontologia
501c. Wizyta kontrolna35Periodontologia
507. Leczenie stanu zapalnego błony śluzowej80Periodontologia
512. Kiretaż zamknięty dla 1-go zęba80Periodontologia
513. Kiretaż otwarty dla 1-go zęba150Periodontologia
514. Opróżnienie ropnia przez kieszonkę60Periodontologia
515. Pogłębienie przedsionka (met.Clarka; Nerbesa)250Periodontologia
516. Zabieg operacyjny płatowy dla 1-go kwadrantu500Periodontologia
517. Wycięcie wędzidełka150Periodontologia
523. Znieczulenie miejscowe lub przewodowe40Periodontologia
524. Wykonanie szyny zgryzowej550Periodontologia
525b. Zastosowanie preparatu EMDOGAIN1000Periodontologia
526a. Badanie i diagnostyka halitoza210Periodontologia
526b. Wizyta kontrolana halitoza100Periodontologia
601. Zdjęcie zęba (cyfrowe)25Radiologia
602. Zdjęcie zgryzowe (cyfrowe)30Radiologia
603. Zdjecie pantomograficzne (cyfrowe)75Radiologia
604. Zdjęcie skrzydłowo-zgryzowe (cyfrowe)30Radiologia
605. Zdjęcie AP czaszki (cyfrowe)70Radiologia
606. Zdjęcie telemetryczne (cyfrowe)70Radiologia
607. Zdjęcie stawów skroniowo-żuchwowych (cyfrowe)80Radiologia
608. Wydruk na kliszy zdjęcia cyfrowego15Radiologia
609. Zdjęcie CBCT 3D350Radiologia
610. Zdjęcie CBCT 3D z opisem370Radiologia
611. Zdjęcie CBCT 3D jednego zęba120Radiologia
612. Zdjęcie CBCT 3D jednego zęba z opisem150Radiologia
613. Zdjęcie CBCT 3D (szczęka lub żuchwa)220Radiologia
614. Zdjęcie CBCT 3D (szczęka lub żuchwa) z opisem250Radiologia
701. Konsultacja implantologiczna120Implanty
702. Wszczepienie implantu - Branemark3600Implanty
704. Korona na implancie w systemie Branemark3500Implanty
720. GUIDE - Konsultacje Implantologiczne200Implanty
721. GUIDE - Wykonanie szablonu radiologicznego do Nobel Guide550Implanty
722. GUIDE - Planowanie + szablon stereolitograficzny Nobel Guide6500Implanty
725a. Wszczepienie implantu - Zimmer2700Implanty
725b. Wszczepienie implantu - ADIN2650Implanty
726a. Korona na implancie w systemie Zimmer2300Implanty
726b. Korona na implancie w systemie ADIN2250Implanty
727a. Łącznik implantologiczny Zimmer350Implanty
727b. Łącznik implantologiczny ADIN200Implanty
801. Motywacja i instruktaż higieny jamy ustnej40Higiena
802. Leczenie laserem60Higiena
804c. Usunięcie złogów nazębnych i osadu (szczęka)60Higiena
804d. Usunięcie złogów nazębnych i osadu (żuchwa)60Higiena
804e. Polerowanie zębów piaskarką (szczęka)60Higiena
804f. Polerowanie zębów piaskarką (żuchwa)60Higiena
804g. Higiena jamy ustnej (skaling i piaskowanie)200Higiena
805a. Lakierowanie Duraphat - zęby mleczne (szczęka)40Higiena
805b. Lakierowanie Duraphat - zęby mleczne (żuchwa)40Higiena
805c. Lakierowanie Fluor Protector (szczęka)50Higiena
805d. Lakierowanie Fluor Protector (żuchwa)50Higiena
806a. Profilaktyka próchnicy - uszczelnianie bruzd60Higiena
807. Wybielanie zębów metodą Nite White950Higiena
813. Wybielanie zębów metodą Opalescence950Higiena
900. Konsultacja do narkozy50Narkozy
901. Znieczulenie ogólne dziecko (pojedyncza godzina)825Narkozy
902. Znieczulenie ogólne dziecko (pierwsza godzina)785Narkozy
903. Znieczulenie ogólne dziecko (każde następne 0,5h)225Narkozy
904. Znieczulenie ogólne dorośli (pojedyncza godzina)910Narkozy
905. Znieczulenie ogólne dorośli (pierwsza godzina)870Narkozy
906. Znieczulenie ogólne dorośli (każde następne 0,5h)255Narkozy
907. Sedacja (pojedyncza godzina)790Narkozy
908. Sedacja (pierwsza godzina)740Narkozy
909. Sedacja (każde następne 0,5h)235Narkozy
911. Propofol (1 ampułka)25Narkozy
912. Ultiva (1 ampułka)30Narkozy
913. Intubacja przez nos45Narkozy
1201.Konsultacja Endodontyczna100Endodocja
1202.Udrożnienie kanału ultradźwiękami - 1 kanał120Endodocja
1203.Mikroskopowe pierwotne leczenie kanałowe - ząb 1-kanałowy300Endodocja
1204.Mikroskopowe pierwotne leczenie kanałowe - ząb 2-kanałowy400Endodocja
1205.Mikroskopowe pierwotne leczenie kanałowe - ząb 3-kanałowy500Endodocja
1206.Mikroskopowe pierwotne leczenie kanałowe - ząb 4-kanałowy600Endodocja
1207.Mikroskopowe powtórne leczenie kanałowe - ząb 1-kanałowy400Endodocja
1208.Mikroskopowe powtórne leczenie kanałowe - ząb 2-kanałowy500Endodocja
1209.Mikroskopowe powtórne leczenie kanałowe - ząb 3-kanałowy700Endodocja
1210.Mikroskopowe powtórne leczenie kanałowe - ząb 4-kanałowy900Endodocja
1211.Leczenie pod mikroskopem - zamknięcie perforacji200Endodocja
1212.Leczenie pod mikroskopem - usunięcie złamanego narzędzia z kanału200Endodocja
1213.Leczenie pod mikroskopem - udrożnienie zobliterowanego kanału200Endodocja
1214.Leczenie pod mikroskopem - usunięcie wkładu K-K200Endodocja

    * Ceny podane są w polskich złotych. Cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego. Ceny usług nie ujętych w cenniku ustalane są indywidualnie.